Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 
 

Hoe gaat de intake en communicatie?


Intake

Na een telefonische of schriftelijke aanmelding bij Meeuwis M.W. neem ik binnen 4
werkdagen contact met betreffende aanvrager of vertegenwoordiger op om een vrijblijvend
kennismakingsgesprek en een aanmeldingsgesprek bij de aanvrager thuis af te spreken. Het
aanmeldingsgesprek duurt ongeveer een uur. Het doel van het aanmeldingsgesprek is om inzichtelijk
te krijgen wat er ten grondslag ligt aan de aanvraag tot mentorschap. Ik zal daarbij uitleggen
wat mentorschap inhoud, wat de gevolgen zijn voor de betrokkene en hoe de verdere procedure bij
de rechtbank verloopt. Bij het aanmeldingsgesprek wordt gekeken of er een gezamenlijke klik is
tussen betrokkene en mentor. Met in acht neming van een bedenktijd van maximaal 5 werkdagen is
er contact met de aanvrager of vertegenwoordiger om te kijken of er een samenwerkingsverband
wordt opgestart. Indien beide partijen besluiten de samenwerking aan te gaan, maakik 
met de aanvrager of vertegenwoordiger een afspraak voor een intake gesprek. Ik stuur de
aanvrager of vertegenwoordiger de benodigde papieren ter invulling toe ter voorbereiding op het
intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek nemen we kort het aanmelding - en kennismakingsgesprek door. Hierna worden het intakeformulier, de gestelde eisen vanuit de rechtbank en de klachtenregeling besproken. Ik stel een plan van aanpak op met de gezamenlijk gemaakte afspraken, bereikbaarheid en vervanging. Betrokkene en vertegenwoordiger worden ook geïnformeerd over wie de waarnemer is bij ziekte of afwezigheid van de benoemde mentor. Tot slot wordt de zorgbehoefte besproken en de belangrijkste wensen van de aanvrager en worden deze vastgelegd. Het intakegesprek duurt circa 2 uur.

De verslaglegging van dit gesprek wordt in het eerst volgend gesprek doorgesproken. Gezamenlijk worden in dit tweede gesprek de benodigde formulieren voor de aanvraag tot het verzoek mentorschap ingevuld. Na het verzenden van deze aanvraag duurt het minimaal 8 tot maximaal 12 weken voordat de aanvrager wordt uitgenodigd door de rechtbank. Tijdens de zitting voor de aanvraag van het mentorschap is de mentor ook aanwezig en begeleid deze de aanvrager tijdens deze zitting. Indien de aanvrager zorg krijgt van een instelling of behandelaar ontvangt de mentor een kopie van alle behandel -en zorgplannen.

Communicatie

Één keer per maand wordt er samen met de betrokkene een huisbezoek gepland en elke 2 weken na het huisbezoek is er telefonisch contact. Indien betrokkene daar andere wensen in heeft kan dit in overleg worden aangepast. Tijdens dit gesprek zullen de actuele zaken besproken worden. Tevens wordt besproken welke goed of minder goed verlopen en indien nodig worden zaken direct aangepakt. Indien er tussentijds zaken te bespreken zijn dan kan betrokkene op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur telefonisch contact opnemen of een mail sturen naar de mentor. Buiten werktijden ben ik alleen via de mail te bereiken. Betrokkene wordt binnen maximaal twee werkdagen terug gebeld of gemaild. In het geval van nood buiten werkdagen is de mentor bereikbaar via mail. Indien er urgente gevallen zijn wordt er door de mentor zo snel mogelijk en binnen 24 uur indien mogelijk telefonisch contact opgenomen met betrokkene. Voor minder urgente zaken wordt er op de eerst volgende werkdag met betrokkene contact opgenomen.

 

Mentorschap

 

Wat doet een mentor?

Lees verder

 

Intake en communicatie

Lees verder

 

Formulieren

Lees verder

 

Samen verankerd in de maatschappij

Meeuwis MW
Copyright © 2021 Meeuwis MW
Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren